KALAH DARI RASA MALAS

Pak saya sering menderita karena saya kalah terus melawan rasa malas saya. Sebenarnya saya sadar kalau malas itu adalah penghabat masa depan cerah saya. Tapi saya secara tidak sadar terus mengikuti rasa malas saya. Pak mohon bantuannya atas rasa keterpurukan saya yg disebabkan rasa malas yang berlebihan. Tolong aku Pak, aku mau bangkit lagi. Dan bangkit terus!

AW:

Halo Mustakim. Kalau kita terus kalah dari rasa malas, hidup kita akan hancur. Kita adalah “tuan” dari kehidupan kita (kita yang menentukan, mau malas atau rajin). Tendang rasa malas! Kadang memang perlu dipaksakan agar terbiasa. Ganti dengan sikap aktif dan disiplin.

Selamat belajar dan berjuang!

Cermin Cembung – Convex Mirror

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *